Salam (50 stk)

Nytt produkt

40 Produkter

0,00 kr inkl. MVA

Mer informasjon

En innholdsrik traktat spesielt rettet mot muslimer. Den tar utgangspunkt i fortellingen om Abraham som skulle ofre sønnen sin, en historie som også er kjent fra Koranen, og som muslimer flest er velkjent med. Et ideelt springbrett til å forklare evangeliet for muslimer.
Traktaten har et arabisk utseende og en arabisk hilsen, og er i A6/A7-format.
Så lenge vi har tilbud om gratis flyers, vil det være en kvote på 500 flyers per type per ordre, max 4 ordre i året.Les teksten her:
Messias - mer enn en profet?

Drep sønnen din
Abraham og kona Sara kunne ikke få barn. Ved et mirakel fikk de likevel en gutt selv om de var gamle. De var lykkelige, men en dag ba Gud Abraham om å ofre sin eneste, elskede sønn.

Hva gjorde Abraham?
«Abraham tok offerveden og la den på sønnen sin. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da sa gutten til sin far Abraham: «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet vi skal ofre?» Abraham svarte: «Gud vil selv se seg ut et offerlam, sønnen min.»

Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der. Så bandt han sønnen sin, og la ham på alteret, oppå veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sønnen sin. Men Herrens engel ropte til ham og sa: «Abraham, Abraham! Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg.» Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast i et kratt bak ham. Abraham gikk bort, tok væren og ofret den i stedet for sønnen sin.» (Se hele beretningen i 1. Mosebok kap. 22)

En kjærlig far
Historien om Abraham peker frem mot en frelser, som en gang for alle skal sette oss fri fra skam, vanære og helvete. Den handler om en kjærlig far i himmelen, som var villig til å ofre sin elskede sønn, Messias.

Syndens konsekvenser
Bryter vi loven i Norge får det konsekvenser. Bryter vi Guds lov vil det også få konsekvenser. Tilgivelse fås ikke bare ved å be om det, for Gud er så rettferdig at uten straff er det ingen tilgivelse. På samme måte som en dommer i en rettssal ikke bare kan tilgi en skyldig person.

Messias - mer enn en profet
Abraham ba om tilgivelse for sine feil. Moses ba om tilgivelse for å ha drept et menneske. Muhammed ba om tilgivelse for synden som han hadde begått i fortiden og for synden han kom til å gjøre i fremtiden. MEN verken i Koranen eller i Bibelen står det at Messias ba om tilgivelse. Messias var nemlig uten synd! Nettopp derfor kunne han ta straffen for vår egoisme, våre løgner og urene tanker. Vi har alle syndet og ingen av oss kan frelse oss selv gjennom gode gjerninger. Derfor trenger vi Guds syndfrie lam, Messias. Ved hans død kan vi få tilgivelse og bli frelst ved å tro på ham. Han var mer enn en profet. Han var Gud. Bare han kan frelse oss.

Injil (Gode nyheter)
Messias helbredet de syke, vekket opp døde og hjalp fattige – han forvandlet menneskers liv. Med sin frivillige død på korset viste han oss sin oppriktige kjærlighet. Messias demonstrerte sin guddommelighet ved å stå opp fra de døde. Han lever i dag og kan forvandle livet ditt og gi deg fred.

Du må velge side!
Vend om til Messias og følg ham. Be om tilgivelse og du kan få fred med Gud, din far. La deg døpe og Guds Ånd vil gi deg styrke og lede deg gjennom livet. Vender du om vil du få et nytt liv på jorden i felleskap med Messias. Da kan du også vite at du ikke vil komme til helvete, men få et evig liv i himmelen etter døden.
Messias sier: «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt». Injil, Markusevangeliet 16,16. «Men ALLE som tok imot ham (Messias), dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn».
Injil, Johannesevangeliet 1,12.

Kontakt oss hvis du ønsker -noen å snakke med -å bli med i en kirke -å få tilsendt Injil gratis

Se mer på: WWW.OAC.NO/TRO

Kunder som kjøpte dette produktet kjøpte også: